Aan cliënten met (een hoog risico op) gevaarlijk en ontwrichtend gedrag, die gedurende een crisis intensieve zorg nodig hebben biedt De Woenselse Poort Beveiligde Intensieve Zorg. Het is bedoeld voor cliënten vanuit de levensloopfunctie*, voor cliënten vanuit De Woenselse Poort in crisis of andere ggz-instellingen in de regio, die vanwege hun ontwrichtende gedrag daar niet hanteerbaar zijn.

Cliënten krijgen tijdelijk intensieve zorg gericht op herstel of stabilisatie, het terugdringen van het risico op gevaarlijk gedrag en het versterken van beschermende factoren.

Over de afdeling

De afdeling is gerealiseerd in beveiligingsniveau 2 van De Woenselse Poort. Het team zet alles in om samen met de cliënt en de betrokken casemanager of behandelaar (weer) toe te werken naar ambulante zorg en/of terugkeer naar een vorige behandel situatie. Hierover worden voorafgaand aan opname afspraken gemaakt. Op deze manier worden de bedden die beschikbaar zijn, goed ingezet voor cliënten die dat nodig hebben. Plaatsing op de afdeling gaat via de plaatsingscoördinatoren van De Woenselse Poort.

Bekijk de contactgegevens van de afdeling >

* Ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg in Oost-Brabant

Het doel van de ketenveldnorm is een sterke verbetering realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Het gaat om mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, maar wél forensische behandeling en begeleiding nodig hebben.

Een levensloopcliënt in Oost-Brabant krijgt langdurig ambulante zorg vanuit een forensisch (F)ACT-team van GGzE, Reinier van Arkel, GGZ Oost Brabant, Novadic-Kentron of STEVIG. Het kan zijn dat er meer zorg nodig is, dan mogelijk is in een ambulante setting. Tijdelijke beveiligde intensieve zorg kan dan aan de orde zijn. Deze zorg is beschikbaar bij Reinier van Arkel (4 bedden), STEVIG (4 extra bedden) en De Woenselse Poort (8 extra bedden, bij de afdeling Beveilgde Intenseive Zorg). Deze klinische behandeling is een intermezzo in het hele traject van de cliënt, waarbij continuïteit van zorg voorop staat. Procesbewaking op deze continuïteit vindt plaats door de ambulante casemanager en deze bepaalt ook of op- en afschaling van zorg nodig/mogelijk is.

Informatie ketenveldnorm

Voor meer informatie over het project ketenveldnorm in Oost-Brabant kun je terecht bij Helga Aarts (helga.aarts@ggze.nl).

 

Alle nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

Bekijk alle nieuwsberichten in het nieuwsoverzicht

Naar het overzicht

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken