Aanmelden bij De Woenselse Poort

Alleen officiële instanties kunnen cliënten aanmelden.

Alleen officiële instanties kunnen cliënten aanmelden bij De Woenselse Poort. Denk aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de reclasseringsorganisaties.

Indicatie en aanmelding

De afdeling Indicatiestelling Forensische Zorg (IFZ) regelt de indicatiestelling en plaatsing voor alle klinische zorg en voor beschermd wonen na klinisch verblijf.  Deze afdeling is onderdeel van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Plaatsingsbesluit

Zodra een cliënt bij De Woenselse Poort is aangemeld, onderzoeken onze professionals of het aanbod van De Woenselse Poort overeenkomt met de vraag. Hierbij kijken we naar het het zorgaanbod en het gewenste beveiligingsniveau. Veiligheid staat in ons plaatsingsbeleid voorop. Dit komt tot uitdrukking in onze missie: behandelen in veiligheid. 

AIs het plaatsingsbesluit positief is, ontvangt de cliënt hierover bericht van de verwijzende instantie.

Contact

We helpen je graag.

Meer weten? Neem contact met ons op.