Praktische afspraken

Wat mag wél en níet bij De Woenselse Poort? Bekijk de huisregels, bezoekregels en meer.

De Woenselse Poort biedt jou een omgeving waarin je veilig kunt wonen, werken en verblijven. We hebben verplichte huisregels. De regels verschillen per afdeling, van streng naar minder streng. Stapsgewijs kun je meer vrijheden krijgen.

Huisregels

Jouw behandeling bij De Woenselse Poort is verplicht gesteld door de rechter. In je vonnis en zorgplan staat welke beveiligingsmaatregelen voor jou gelden.  

Op de opnameafdeling en sommige behandelafdelingen gelden strenge maatregelen (niveau 3).  Op andere behandelafdelingen zijn de regels wat soepeler (niveau 1 en 2).   

Als je verder komt met je behandeling, kun je meer vrijheden krijgen. Dat bekijken we samen met jou tijdens tussentijdse gesprekken.

Telefoneren en internet

Op elke afdeling kun je bellen via de afdelingstelefoon. Anderen kunnen je via dat nummer bellen. Op sommige afdelingen mag je een eigen mobiele telefoon en internet hebben.

Bezoek

Bezoek is welkom op afspraak. Je moet hiervoor eerst toestemming vragen. Bespreek dit met je persoonlijk begeleider. Lees de bezoekregels.

Persoonlijke spullen

Bij je opname mag je wat persoonlijke spullen meenemen. Wat wél en niet is toegestaan, verschilt per afdeling. Bekijk de huisregels voor de verschillende beveiligingsniveaus.

Kijk verder

Contact

We helpen je graag.

Meer weten? Neem contact met ons op.