Privacy

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan nodig is om jouw goede zorg te bieden en je daarover te informeren. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zijn open en duidelijk over het doel van de verwerking van je gegevens. Op de onderstaande pagina’s wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Belangrijke pagina's