Privacy cliënten De Woenselse Poort

We verwerken persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant.

Concern GGzE (vanaf hier: GGzE), waarvan De Woenselse Poort onderdeel is, ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van de beste mensgerichte zorg. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerken.

We vragen alleen om persoonsgegevens als dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit doen we om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je bij ons in zorg komt. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens

Hoe we omgaan met jouw privacy

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Contact

https://www.dewoenselsepoort.nl
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
+31 40 2970970

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.

Kijk verder