Algemene leveringsvoorwaarden

Hierin staat welke regels voor jou en voor ons gelden als je zorg en ondersteuning krijgt.

Als je bij De Woenselse Poort in zorg komt, maken we afspraken over de ondersteuning en je verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ. Hierin staat niet welke zorg je krijgt, maar wel waar wij ons beiden aan moeten houden.

De algemene leveringsvoorwaarden GGZ gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding én bij verblijf bij De Woenselse Poort. Ook als je met een forensische titel óf gedwongen opgenomen bent, zijn deze voorwaarden van toepassing. De voorwaarden gelden dan altijd voor zover dat mogelijk is. 

Hieronder leggen we je in het kort uit wat de voorwaarden inhouden. De volledige voorwaarden kun je vinden op de site van GGZ Nederland. Je kunt ook je behandelaar vragen om een uitgeprinte versie.

In het kort

Algemene voorwaarden

Contact

We helpen je graag.

Meer weten? Neem contact met ons op.