Beveiligingsniveaus en vrijheden

De Woenselse Poort neemt gepaste beveiligingsmaatregelen per afdeling. Lees verder.

De Woenselse Poort vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers in een veilige omgeving kunnen leven en werken. We volgen de beveiligingsmaatregelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook hebben we protocollen en huisregels waar iedereen zich aan moet houden.

Openheid en vertrouwen

Cliënten en medewerkers moeten in openheid en vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken. Om dat goed te regelen, werken we met protocollen. Daarin staat onder meer hoe we omgaan met incidenten en met veiligheid en agressie.

Beveiligingsniveaus en vrijheden

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft regels vastgesteld voor de beveiliging. Dit zijn de beveiligingsniveaus. Voor elk niveau zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van het gebouw en de vrijheden van de cliënten. De Woenselse Poort werkt met 3 beveiligingsniveaus. Hoe lager het niveau, hoe meer vrijheden.

Beveiligingsniveau 1 (laag)

Beveiligingsniveau 1 geldt voor mensen die zich voorbereiden op hun terugkeer naar de samenleving. Zij kunnen het gebouw vrij in- en uitlopen en zijn overdag soms buiten De Woenselse Poort aan het werk. In het gebouw is geen beveiliging aanwezig.

Bekijk de huisregels voor beveiligingsniveau 1

Beveiligingsniveau 2

Beveiligingsniveau 2 geldt voor besloten afdelingen. Cliënten kunnen zich binnen het gebouw vrij bewegen, maar de buitendeur is afgesloten. De behandeling kan (gedeeltelijk) buiten het gebouw plaatsvinden, al dan niet onder begeleiding.  Op de afdeling zijn altijd medewerkers aanwezig. Medewerkers checken de aan- en afwezigheid en kunnen (onaangekondigd) kamer- of drugscontroles uitvoeren.

Bekijk de huisregels voor beveiligingsniveau 2

Beveiligingsniveau 3 (hoog)

Beveiligingsniveau 3 geldt voor cliënten die binnen een beveiligde omgeving moeten verblijven. De behandeling vindt plaats in het gebouw. De toegang is beveiligd, bijvoorbeeld met een detectiepoort. Medewerkers doen geregeld kamer- en drugscontroles. 

Bekijk de huisregels voor beveiligingsniveau 3

Downloads

Contact

We helpen je graag.

Meer weten? Neem contact met ons op.