Privacyverklaring website

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

Concern GGzE, waarvan De Woenselse Poort deel uitmaakt, ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van de beste mensgerichte zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken.

We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je deze website gebruikt. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Website

Welke persoonsgegevens we verwerken

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Contact

https://www.dewoenselsepoort.nl
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
(040) 297 09 70

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.

Kijk verder