VR binnen De Woenselse Poort

Hoe is het om tussen vreemde mensen te staan als je lange tijd binnen een besloten, veilige setting wordt behandeld? Om cliënten weer aan de wereld buiten de muren van de instelling te laten wennen, worden binnen De Woenselse Poort 2 Virtual Reality-brillen ingezet. Met behulp van deze brillen, waarop 360⁰ video’s worden getoond, kan een cliënt in een behandelkamer laagdrempelig oefenen in alledaagse situaties zoals autorijden of in sociale activiteiten zoals een feestje bezoeken of voelen hoe het is als een onbekende in een drukke winkelstraat iets aan je vraagt. Allemaal voorbeelden van situaties die cliënten soms lange tijd niet hebben ervaren.   

Veilige omgeving

Sommige cliënten hebben moeite met agressieregulatie. Ook voor hen kan VR een goed instrument zijn in de behandeling. Door middel van een 360⁰ video wordt de cliënt geconfronteerd met mensen die hem uitdagen. De behandelaar kijkt via een iPad mee en heeft zo een goed beeld van wat er gebeurt. Hij ziet niet alleen de reacties van de cliënt maar ook de omstandigheden waarop de cliënt reageert. Dit levert veel waardevolle informatie op voor de verdere behandeling. De cliënt kan in een gecontroleerde, veilige omgeving oefenen om op een andere manier met moeilijke situaties om te gaan.

Cliënten reageren heel positief. Het is een nieuwe ervaring en vaak geeft het een extra impuls aan hun motivatie om aan hun behandeling te werken.  

VR-bril Vrendle

Ander perspectief

VR kan ook ingezet worden om medewerkers vanuit het perspectief van cliënten te laten kijken. Zo konden medewerkers van De Woenselse Poort via de VR-bril een dag volgen van iemand met een licht verstandelijke beperking. In de video volg je de cliënt vanaf het moment dat hij ’s ochtends opstaat. Je hoort zijn gedachten en hoe hij dingen ervaart. Zo kom je er achter dat iemand mogelijk wordt overvraagd. Bij sommige medewerkers gaf het herkenning in soortgelijke situaties en het leverde meer bewustwording op. Het werd als leerzaam ervaren.

Uit een evaluatie werd duidelijk dat het gebruik van VR in de behandeling binnen De Woenselse Poort zeker een meerwaarde heeft, ondanks dat de 360⁰ video’s niet specifiek op een forensische setting zijn gemaakt. Het nabootsen van levensechte situaties door middel van deze video’s geeft cliënten binnen een gesloten setting extra mogelijkheden om in allerlei situaties te oefenen.  

In ontwikkeling

De toepassingen van VR binnen De Woenselse Poort zijn nog volop in ontwikkeling. Op basis van data die wordt verzameld wordt gekeken of bijvoorbeeld interactieve filmpjes van toegevoegde waarde zijn binnen een behandeltraject.

Een andere update lezen?