Risico op terugval in delictgedrag verminderen

“Het belangrijkste is een goede therapeutische relatie zodat cliënten ook echt de waarde van een behandeling gaan zien. In eerste instantie zijn ze meestal niet blij wanneer ze hier verplicht in zorg komen.” Bas Renders is werkzaam als casemanager bij het Forensisch FACT van De Woenselse Poort. De ambulante behandeling en begeleiding die hier wordt geboden is bedoeld om het risico op terugval in delictgedrag te verminderen.

“Ik begeleid mijn eigen groep cliënten en voer vooral gesprekken bij ze thuis of ontmoet ze elders. Ik ben dus veel onderweg en kom op verschillende plekken. We hebben te maken met uiteenlopende problematieken, vaak in combinatie met een verslaving.” Er wordt gewerkt volgens de FACT-methodiek. De behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en leren omgaan met de aandoening. Begeleiding kan zich richten op alle levensgebieden. Risicogedrag neemt af wanneer verschillende aspecten in het leven verbeteren. Zoals een woonplek en werk. “Ik ontmoet mensen in de meest kwetsbare periode in hun leven. Samen met andere professionals uit het werkveld gaan we om de cliënt heen staan. Wij proberen ze in de maatschappij te houden en ze daarin goed te laten meedraaien. Mooi om te zien wanneer dat lukt.”

Verschillende lagen

Bas komt veel bij mensen thuis. Indien nodig worden er systeemgesprekken gevoerd met de partner en is er aandacht voor de kinderen. Zijn werk heeft hem geleerd om veel verder te kijken dan iemands eerste laag. “Ieder mens heeft een verhaal. Een delict wordt niet zomaar gepleegd. Dat heb ik inmiddels wel geleerd. Je onderzoekt echt de oorzaak van het delictgedrag. Ik denk dat wij met ons werk acuut risico’s in de samenleving verminderen. Een mooi voorbeeld is een cliënt die ik nu 2,5 jaar ken. Hij kwam uit de gevangenis. Hij kon goed praten maar niet over zichzelf en zijn gevoelens. Op termijn hebben we een goede band opgebouwd en kon hij veel bij me kwijt. Ik heb veel verbetering gezien en hij is nu nog in vrijwillige zorg bij ons. Er is ruimte voor het behandelen van onderliggende trauma’s zodat hij straks klaar is om zelfstandig, gezond verder te gaan. Dat is mooi.”

Lees meer over werken bij De Woenselse Poort op onze website.

Een andere update lezen?