De Woenselse Poort jaaroverzicht 2021

Jeroen Kampkes en Gertrude Graumans

Voorwoord: Verbinden in vertrouwen

Met trots presenteren wij hierbij het jaaroverzicht 2021 van De Woenselse Poort. Graag nemen wij u mee in de ontwikkelingen die De Woenselse Poort, samen met velen, heeft doorgemaakt en de resultaten die we bereikt hebben.

Lees meer

Innovatie op risicotaxatie HKT-R Spin App

Met de HKT en HCR zelfscore App betrekken we cliënten meer bij de behandeling. In februari 2021 telden we 300 actieve cliënt accounts binnen verschillende forensisch psychiatrische instellingen. Eind 2021 beschikten 5 klinieken over actieve cliënt accounts, anderen over test accounts.

Lees meer
Visie De Woenselse Poort 2021

Onze visie

Bij De Woenselse Poort werken we aan het herstel van het normale leven en het verminderen van de kans op hernieuwd delict gedrag. Zodat cliënten weer op een veilige manier terug kunnen keren naar de maatschappij. Alles wat we doen draagt bij aan deze doelen. Of het nu gaat om de afdeling, de kamer opruimen, een therapie volgen, arbeid doen of vrije tijdsbesteding.

Wij zijn de expert om mensen met psychische problemen en daaruit voortvloeiend delictgedrag op een menswaardige manier te behandelen en zo de maatschappij veiliger te maken. We zijn expert op het gebied van risicogericht behandelen.

Lees meer

De Woenselse Poort in één oogopslag

De Woenselse Poort bestaat uit diverse onderdelen.
Lees meer

kerncijfers

2021 in cijfers en feiten

Cijfers en feiten over De Woenselse Poort.
Lees meer

Het logo van EFEd

Aanloop naar Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid

GGzE en De Woenselse Poort werken al 15  jaar met ervaringsdeskundigen. Door deze ruime ervaring krijgt de instelling veel vragen over (forensische) ervaringsdeskundigheid, en met name over de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, forensische zorgprofessionals en ketenpartners. Mede daarom is in 2021 dit expertisecentrum ontwikkeld.

Andere instellingen helpen
Vragen komen centraal en gestructureerd binnen waardoor onze ervaringsdeskundigen beter in staat zijn om kennis te delen. Hiermee kan De Woenselse Poort andere klinieken helpen bij professionalisering van forensische ervaringsdeskundigheid.

Lees meer op de website van het expertisecentrum: www.efed.nl

Welkom voor nieuwe medewerkers: meet and greet bij De Woenselse Poort

Ook in 2021 heeft De Woenselse Poort veel nieuwe collega’s kunnen verwelkomen. Via onder andere inloopbijeenkomsten was het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen.

Lees meer

Deskundigheidsbevordering verder geprofessionaliseerd

Deskundigheidsbevordering verder geprofessionaliseerd

Het doel van het opleiden van onze medewerkers is het professionaliseren van de medewerkers van De Woenselse Poort, zodanig dat dit uiteindelijk ten goede komt aan de (risicogestuurde) behandeling van de cliënten. Handelingsbekwaamheid van de medewerkers is een belangrijk onderdeel van behandelen in veiligheid. Professionalisering wordt gerealiseerd door alle medewerkers in alle disciplines structureel te scholen en bijscholen.

Lees meer

Kwaliteitskader Forensische Zorg: Bouwen aan beter

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is binnen De Woenselse Poort de kapstok waaraan wij onze kwaliteit van zorg toetsen. Om goed overzicht te houden op alle kwaliteitsaspecten werken we met portefeuilles. Deze portefeuilles zijn gekoppeld aan de pijlers van het kwaliteitskader waarbij de verantwoordelijkheid over de verschillende portefeuilles is belegd binnen het managementteam. Door de informatie hierover (online) te delen worden medewerkers meegenomen bij de ontwikkelingen binnen de diverse portefeuilles en daarmee met de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg.

Klik en kijk op Kwaliteitskader Forensische Zorg van De Woenselse Poort.

Geslaagde audit CCAF bij De Omslag

Eind 2021 vond bij De Woenselse Poort een geslaagde audit plaats voor hercertificering van het keurmerk Forensisch Flexible ACT.

Lees meer
Logo Avans hogescholen

Herstelgericht werken met sociale omgeving in De Woenselse Poort

Hoe kan de sociale omgeving positief bijdragen aan herstel en de toekomst van forensisch cliënten? Dit is de kernvraag van het onderzoek dat het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Hogeschool Avans uitvoert in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort (DWP) in Eindhoven.

Lees meer
Impact corona

Impact corona, geen vertraging behandeltraject

Voor iedereen, ook voor de mensen van De Woenselse Poort, heeft de coronapandemie ingrijpende gevolgen gehad. Cliënten en medewerkers deden hun uiterste best om corona buiten de kliniek te houden. Daardoor waren er beperkingen op allerlei vlak, maar door forse inzet van iedereen heeft de pandemie niet tot vertraging van de behandeltrajecten geleid. Er waren relatief weinig besmettingen. Het vaccinatieprogramma is door de eigen organisatie opgezet en een groot gedeelte van de cliënten en medewerkers heeft er gebruik van gemaakt.

Podcast Veroordeeld tot zorg

Podcast: Veroordeeld tot zorg

Hoge hekken met prikkeldraad. Met daar achter een terrein van zeker vijf voetbalvelden groot. De Woenselse Poort is voor veel Eindhovenaren een geheimzinnige plek. Het wordt een gevangenis genoemd, of een tbs-kliniek, maar dat is het niet. De Woenselse Poort is een forensische kliniek die geestelijke gezondheidzorg biedt aan mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd én een psychische stoornis hebben. De wereld van de forensische zorg roept in de samenleving emoties en vragen op.

We geven daarom een kijkje achter de muren. Wat voor mensen zitten daar? Hoe worden zij behandeld? En hoe ziet terugkeer naar de samenleving eruit?

In totaal zijn er vijf afleveringen. Beluister ze hieronder via Spotify.

Deze video kun je alleen bekijken als je akkoord gaat met plaatsing van cookies door Spotify.

Studenten journalistiek bezoeken De Woenselse Poort

“Ik had van tevoren wel vooroordelen over forensische zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening. In het dorpje Zeeland, waar twee vrienden van mij wonen en waar ik regelmatig kom, is zo’n zelfde soort instelling. Om eerlijk te zijn trap ik daar altijd wel wat harder door als ik daarlangs fiets.”

Lees hier het hele verhaal. 

Driehoek wordt vierhoek; Verbinding tussen zorg en veiligheid

Gertrude Graumans sluit namens GGzE en De Woenselse Poort aan bij de overleggen van ‘de driehoek’ van gemeenten in onze regio. Bij dit overleg van gemeente, politie en justitie is nu ook ‘zorg’ vertegenwoordigd. En dat heeft meerdere goede redenen.
Lees meer

GGZ-instellingen, politie, ambulancediensten en OM sluiten convenant ‘Samenwerking in Brabant

De politie, GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, RAV Brabant Midden-West-Noord, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Brabant-Zuidoost en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een ‘Convenant samenwerking in Brabant’ gesloten. De partijen werken nu nog nauwer samen op thema’s als orde en veiligheid, aangiftebeleid, vervoer en informatie-uitwisseling.
Lees meer

Onderzoek verdere ontwikkeling Dutch Cell Dogs en De Woenselse Poort

In het trainingsprogramma van Stichting Dutch Cell Dogs werken cliënten van De Woenselse Poort en asielhonden samen. Cliënten helpen het gedrag van de honden te veranderen zodat deze een grotere kans hebben om geadopteerd te worden. Ook voor de cliënten is het leerzaam. De hond fungeert als een spiegel, waarbij cliënten zien dat eerlijkheid, duidelijke communicatie en positiviteit belangrijk zijn.
Lees meer

Brabantse ziekenhuizen en GGzE starten regionale dienstenpoule voor psychiaters

De Brabantse ziekenhuizen Máxima MC, Catharina Ziekenhuis, St. Anna Zorggroep en de geestelijke gezondheidsorganisatie GGzE gaan een unieke samenwerking aan: ze starten een regionale dienstenpoule voor psychiaters.’
Lees meer

Ketenveldnorm: Betere ondersteuning aan cliënten met een hoog veiligheidsrisico

De ambitie van project ‘Ketenveldnorm’ is de zorg en ondersteuning rondom een persoon te organiseren en ‘het systeem’ volgend te laten zijn. Zo draagt Oost-Brabant bij aan de kwaliteit van leven van mensen om wie het gaat en hun naasten én aan de veiligheid.

Oost-Brabant heeft 38 gemeenten en 2 Zorg- en Veiligheidshuizen. Naar verwachting 100 van de 1,4 miljoen inwoners behoren tot de doelgroep; Mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico. De regionale Programmaraad Zorg & Veiligheid stuurt de uitvoering van de Ketenveldnorm aan. GGzE/De Woenselse Poort is regievoerder. De pilotfase van de Ketenveldnorm is in maart 2021 afgerond en de Ketenveldnorm wordt nu als reguliere werkwijze uitgevoerd.

Lees meer op www.continuiteitvanzorg.nl

Fhic logo

Vangnet bij ambulante forensische zorg: Forensische High & Intensive Care (FHIC)

De afdeling Beveiligde Intensieve Zorg (BIZ) van De Woenselse Poort werkt als een Forensische High & Intensive Care (FHIC). BIZ is een klinische afdeling binnen beveiligingsniveau twee van De Woenselse Poort voor ambulante cliënten, die gedurende een (dreigende) crisis tijdelijk intensieve zorg nodig hebben.’
Lees meer

Parels en oesters: Samen werken aan beter zorg

De forensisch psychiatrische centra en klinieken willen – door het delen van kennis en ervaring – de kwaliteit van zorg en behandeling aan forensisch patiënten verbeteren. In 2021 is het project afgerond en is het forensische veld van zogeheten parels en oesters voorzien. Met deze uitdagingen en krachten kunnen wij de komende tijd (verder) aan de slag!

Landelijk rapport kwaliteitsnetwerk FPC/K: Leren van elkaar

Lees meer

De Woenselse Poort in de media

Ontsnapte cliënt keert na fietsrondje terug

Een cliënt van De Woenselse Poort is eind juli korte tijd ontsnapt geweest. Na een fietsrondje van ongeveer drie kwartier keerde de cliënt terug en meldde zichzelf weer bij de inrichting.

Ophef in media verdwenen cliënt

Zaterdag 30 januari verschenen berichten in de media waar melding is gemaakt van een ‘verdwenen vuurwapengevaarlijke tbs-er’.

Donderdag 28 januari 2021 was er sprake van een cliënt die zelf gekozen heeft voor behandeling en verblijf in de kliniek; er is geen sprake van ‘tbs dwang’. Tegen de afspraak in is hij niet teruggekeerd van zijn onbegeleid verlof. Deze onttrekking van zijn behandeling is aanleiding voor de Officier van Justitie om naar hem op zoek te gaan. Bij De Woenselse Poort staat hij niet bekend als vuurwapengevaarlijk.

Zaterdagmiddag was de cliënt weer terecht. Hij is aangehouden door de politie.

ED neemt een kijkje in De Woenselse Poort

De binnenkomst bij De Woenselse Poort lijkt op de beveiliging van een vliegveld. Voordat bezoekers door de detectiepoort gaan, moeten alle metalen voorwerpen in de bak en het mobieltje in een kluis. Laten zij de hekken eenmaal achter zich, dan komen ze terecht in een oase van groen.

Voor meer begrip en openheid kwam het Eindhovens Dagblad binnenkijken bij De Woenselse Poort.

Lezers kregen via het artikel in een beter beeld van de wereld van de forensische psychiatrie. Lees hier meer.