Afstuderen bij De Woenselse Poort

Yara en Demi zijn allebei bezig met een afstudeerproject binnen De Woenselse Poort. Ze onderzoeken ieder een ander vraagstuk in relatie tot de samenwerking met Dutch Cell Dogs.

In het trainingsprogramma van Stichting Dutch Cell Dogs werken cliënten van DWP en asielhonden samen. Cliënten helpen het gedrag van de honden te veranderen zodat deze een grotere kans hebben om geadopteerd te worden. Ook voor de cliënten is het leerzaam. De hond fungeert als een spiegel, waarbij cliënten zien dat eerlijkheid, duidelijke communicatie en positiviteit belangrijk zijn.

Training in de wijk

Demi de Wind is bezig met haar afstudeerproject ‘Dogs- Cool’ bij De Woenselse Poort. Ze volgt de opleiding Social Work op Avans hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. “Met dit project ben ik aan het verkennen wat de kansen en bedreigingen zijn voor het opzetten van een gratis hondentraining in een wijk in Eindhoven. Deze hondentraining zal worden uitgevoerd door een instructeur van Dutch Cell Dogs en een cliënt van De Woenselse Poort. Hierbij staan de thema’s re-integratie en resocialisatie centraal. Daarnaast hopen we dat dit project leidt tot de-stigmatisering bij deelnemende burgers.

Met dit project hoop ik te bereiken dat de cliënt een succeservaring beleeft wanneer hij de rol als hondeninstructeur zal vervullen in plaats van de rol als cliënt. In gesprek met cliënten merk ik op dat zij regelmatig last ervaren van het stigma rondom de psychiatrisch patiënt en eventueel het forensische label. Ook in mijn persoonlijke omgeving merk ik dit stigma op. Ik hoop dat deelnemende burgers de persoon achter de cliënt van De Woenselse Poort gaan zien en die persoon er laten zijn.”

Hond als spiegel in herstelproces

Sinds februari 2021 is Yara Bekkers aan het afstuderen bij De Woenselse Poort in samenwerking met Dutch Cell Dogs. Ze studeert Social Work aan Avans Hogeschool. Centraal in haar project staat het vraagstuk: De hond als spiegel op weg naar herstel? Door het volgen van de trainingen en gesprekken met cliënten, behandelaren en begeleiders, onderzoekt ze wat een Dutch Cell Dogs-training met ze doet. Wat voor impact heeft het?

“Om dit in de toekomst vast te leggen voor de cliënten zelf – maar ook om te bespreken tijdens de behandelgesprekken – ga ik een dagboekje ontwerpen waarin verschillende thema’s naar voren komen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: het afscheid nemen van de hond op de laatste training, de sociale vaardigheden die bij de training komen kijken en hoe is het om verantwoordelijkheid te hebben voor de hond. In het dagboekje komen ook ervaringsverhaaltjes van eerdere deelnemers.

Verder zitten er vragen in het dagboekje die de deelnemers kunnen beantwoorden waardoor ze wat meer stilstaan bij de groei die zij doormaken tijdens de trainingen. Het is namelijk een ontzettend bijzondere ervaring waar nog veel meer uitgehaald kan worden dan wat nu al gedaan wordt!”

Meer over onze samenwerking met Dutch Cell Dogs: https://lnkd.in/g78KBx4

Een andere update lezen?