Inspiratiebijeenkomst Ketenveldnorm bij GGzE

“Bij het werken met de ketenveldnorm is het de uitdaging om door de systemen en definities via de samenwerking de mens te zien en te blijven zien,” aldus Arno van Dam. Door ontmoeten, inspireren we elkaar om dát te bereiken.
Door de bezoekers en door het brede scala aan sprekers vanuit praktijk, organisatie, wetenschap en onderzoek kijken wij terug op een inspirerende bijeenkomst Ketenveldnorm en Levensloop, dinsdag 1 november jl.

Ketenveldnorm
Het doel van de ‘Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ is om regionaal een geïntegreerd en domeinoverstijgend zorgaanbod te organiseren en te leveren voor personen vanaf 18 jaar, die potentieel gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische aandoening, een verstandelijke beperking, een verslaving of hersenletsel. Daarom waren ruim honderd bezoekers van uiteenlopende domeinen naar Landgoed De Grote Beek gekomen om het samen-werken te bevorderen. GGzE is kartrekker voor de ketenveldnorm in regio Oost-Brabant.

Na de opening door dagvoorzitter Gertrude Graumans, algemeen directeur De Woenselse Poort, startte Bijzonder hoogleraar, antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij, Arno van Dam, zijn presentatie.

Over wat normaal, abnormaal, sociaal of antisociaal is, is in de psychiatrie de afgelopen decennia verschillend gedacht. Ook in de maatschappij zijn deze opvattingen aan verandering onderhevig. Antisociaal gedrag heeft in verschillende werkvelden en systemen een andere betekenis en daarmee ook andere wegen waarin naar oplossingen wordt gezocht. Dit maakt het werken met antisociaal gedrag complex. Klik (+ctrl) en bekijk de lezing van prof. dr. Arno van Dam.

Ketenveldnorm – prof. dr. Arno van Dam – Eindhoven , 1 november 2022

Deze video kun je alleen bekijken als je akkoord gaat met plaatsing van cookies door Youtube.

Levensloop en beveiligde intensieve Zorg
Helga Aarts, manager bedrijfsvoering Forensische en Intensieve Behandeling van De Woenselse Poort, schetste de weg naar de toekomst. Over onze verwachtingen als ketenpartners naar elkaar. En welke financieringen zijn bevorderend en waar liggen nog wat knelpunten.

De praktijk: Van grillig naar bereidwillig
Thijs Ottenheim (casemanager/ambulant forensisch werker) Peter de Kort (meewerkend teamleider/Maatschappelijk werker) vertelden over hun ervaring met klant Hans, zijn traject en de uiteindelijke overgang naar de levensloop (ketenveldnorm). De relatie met de klant is belangrijk. Maar ook het verschaffen van duidelijkheid naar de omgeving en jezelf als professional. Een emotioneel verhaal waarin Hans via zijn levenswandel de wereld van hulpverlening dwong om vanuit zijn perspectief na te denken en te handelen.

Door de ruime belangstelling en door de sprekers uit uiteenlopende domeinen kijken wij terug op een inspirerende bijeenkomst Ketenveldnorm en Levensloop. Dank voor ieders inzet!

Een andere update lezen?