Gezonde organisatie

We zetten ons in voor gemotiveerde medewerkers en goede samenwerkingsrelaties.

Zorgprofessionals en vrijwilligers werken met plezier bij De Woenselse Poort. De forensische psychiatrie vraagt van medewerkers specifieke professionele deskundigheid en affiniteit met de doelgroep. Werken op het grensvlak van justitie en hulpverlening betekent bovendien dat we onze keuzes moeten verantwoorden naar de samenleving

Ruimte voor professionele ontwikkeling

Iedere medewerker krijgt de ruimte om zich professioneel te ontwikkelen en bij te blijven met nieuwe inzichten. Belangrijke vaardigheden en competenties worden voortdurend getraind.

Leerlijn forensische psychiatrie

Voor het werkveld forensische pychiatrie is een leerlijn ontwikkeld voor de deskundigheidsbevordering van professionals. Deze leerlijn bestaat uit een samenhangend geheel van e-learning modules met state-of-the-art kennis.

Gemotiveerde medewerkers

Als werkgever neemt De Woenselse Poort verantwoordelijkheid voor gemotiveerde en tevreden medewerkers. We investeren in een aangename werkomgeving waar ruimte is voor zelfstandige beslissingen en eigen verantwoordelijkheid.

Verbinding met de samenleving

De Woenselse Poort staat midden in de samenleving. We zoeken bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen op om samen innovaties en verbeteringen tot stand te brengen.

Gezonde financiële resultaten

We zetten ons zich ervoor in om voldoende middelen te genereren om te doen wat nodig is.

Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden

We onderhouden constructieve relaties met samenwerkingspartners en organisaties in het werkveld. Op deze manier zorgen we voor voldoende instroom en garanderen we een optimale bezetting.

Contact

We helpen je graag

Heb je vragen over de inzet van Planetree binnen GGzE? We beantwoorden ze graag.