Betere zorg

We hebben respect voor iedere cliënt en zetten ons in voor een goede kwaliteit van leven.

Iedereen – van beveiliger tot kok of psychiater – draagt bij aan de kwaliteit van onze zorg. Alle medewerkers en vrijwilligers van De Woenselse Poort zetten zich ervoor in om cliënten een goede kwaliteit van leven te geven.

Aandacht en respect voor elkaar

Medewerkers en vrijwilligers hebben oprechte aandacht voor iedere cliënt. We respecteren ieders eigenheid. Als professionals waarderen we ieders inzet en tonen we begrip als het even minder gaat. We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en spreken anderen aan op een incorrecte houding.

Als ik boos ben, heb ik nogal eens losse handjes. Mijn hulpverleners leren mij dat ik ruzie ook op een andere manier kan oplossen.

Eigen regie

Iedere cliënt houdt zo veel mogelijk de regie over zijn of haar leven. We stimuleren de eigen inbreng. Ideeën en voorstellen bespreken we met de cliënt in voortgangsbesprekingen.

Medewerkers geven begrijpelijke informatie over de gezondheid, diagnose en medicatie. Iedere cliënt heeft toegang tot zorgverleners en eigen dossiers zodat hij of zij betere keuzes kan maken.

Uitstekende behandeling en zorg

Cliënten kunnen rekenen op een effectieve en veilige diagnose, behandeling en zorg. We helpen mensen snel en vakkundig. Dat we hierin slagen, zien we terug in de cliëntwaardering. Ondanks de opgelegde behandeling, zijn cliënten gemiddeld toch tevreden over de zorg en begeleiding.

Gezonde leefstijl

We stimuleren een gezonde leefstijl. Dit zie je terug in gezonde maaltijden en aandacht voor beweging in het dagprogramma. Wie dat wil, kan ook in de vrije tijd sporten en bewegen.

Ik mis mijn eigen dieren elke dag. Nu kan ik bij De Woenselse Poort dieren verzorgen, dat vind ik fijn.

Zingeving

Een opgelegde behandeling heeft grote impact op het welbevinden van een cliënt. Dit kan nieuwe levens- en zinsgevingsvragen oproepen. We ondersteunen de cliënt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld comfortzorg, huiskamerontmoetingen, activiteiten die troost en afleiding bieden en 1-op-1-gesprekken met een geestelijk verzorger.

Contact

We helpen je graag

Heb je vragen over de inzet van Planetree binnen GGzE? We beantwoorden ze graag.