Ambulante begeleiding

Na je behandeling laten we je niet zomaar los. Als het nodig is, krijg je thuis begeleiding.

Als je na je verblijf bij De Woenselse Poort terugkeert naar de samenleving, is het soms best moeilijk om alles meteen weer op te pakken. Als het nodig is, krijg je ondersteuning in je thuissituatie. Dit heet ambulante begeleiding.

Als je ambulante begeleiding krijgt, doe je zoveel mogelijk dingen zelfstandig. Een begeleider komt af en toe bij je thuis om te kijken hoe het gaat. Als het nodig is, krijg je hulp. Bijvoorbeeld bij medicatie, financiën of dagbesteding.

Extra hulp als het nodig is 

Als we zien dat het niet goed met je gaat, kunnen we tijdelijk extra hulp bieden. Bijvoorbeeld als je somber bent of in de war. In zulke situaties komen we vaker bij je langs of bekijken we of medicatie kan helpen.

Als je een gevaar bent voor jezelf of voor mensen in je omgeving, kunnen we je tijdelijk opnemen. Je verblijft dan voor een korte tijd op de afdeling Beveiligde intensieve zorg bij De Woenselse Poort.

Als een tijdelijke opname nodig is, doen we dat in goed overleg met jou. Als verplichte zorg de enige mogelijkheid is, volgen we een zorgvuldige werkwijze. Jouw rechten en plichten zijn vastgelegd in verschillende wetten.

Zodra je weer tot rust bent gekomen, ga je terug naar je eigen omgeving.

Regionale samenwerking

Om jou en anderen een goed vangnet te bieden, werkt De Woenselse Poort nauw samen met GGzE, gemeenten in de regio Oost-Brabant en met politie en justitie. De afspraken over de regionale samenwerking staan in de Ketenveldnorm Oost-Brabant.

Contact

We helpen je graag.

Meer weten? Neem contact met ons op.