Wet- en regelgeving voor cliënten De Woenselse Poort

Jouw rechten en plichten als cliënt liggen vast in verschillende wetten. Lees meer.

Jouw rechten en plichten als cliënt van De Woenselse Poort zijn geregeld in verschillende wetten. De twee belangrijkste zijn: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) geldt voor alle cliënten van De Woenselse Poort. Dit zijn de hoofdpunten:

Recht op informatie

Als cliënt heb je recht op begrijpelijke informatie over jouw gezondheid. Ook heb je inzage in je medisch dossier waar onder meer informatie wordt bijgehouden over jouw gezondheid, diagnose en medicatie.

Toestemming voor behandeling

Het behandelteam heeft jouw toestemming nodig voor de behandeling. De behandelaar geeft je begrijpelijke uitleg over de behandeling en beantwoordt jouw vragen. Samen komen jullie tot een beslissing. Als je zelf niet kunt beslissen, kan iemand anders als jouw vertegenwoordiger optreden. Dit is in de wet vastgelegd.

Geheimhouding

Alles wat je bespreekt met je behandelteam blijft tussen jullie. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht en zal geen informatie met anderen delen zonder jouw toestemming.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg geldt voor mensen die te maken krijgen met verplichte zorg of verplichte opname in de geestelijke gezondheidszorg. Deze wet regelt jouw mogelijkheden, rechten en plichten en beschrijft de werkwijze van de behandelaar.

Als forensische cliënt van De Woenselse Poort kun je met onderdelen van deze wet te maken krijgen. Bijvoorbeeld als er een beperking wordt opgelegd of als er een kast- of kamercontrole wordt uitgevoerd.

Je persoonlijk begeleider kan je vertellen of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor jou geldt.

Bekijk de video met de hoofdpunten van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vind je nog meer informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Vragen?

Weten wat deze 2 wetten betekenen voor jou?

Neem contact op met de patiëntenvertrouwenspersoon.