Tekenen om emoties te uiten

"Deze therapie gaat over het zelfbeeld; wie ben ik, wat kan ik, waar gaat het mis."

Binnen De Woenselse Poort werken we veel met vaktherapie. Saskia is vaktherapeut Beeldend en begeleidt al langere tijd cliënt R. Hij verblijft op onze afdeling Verbinding, voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische klachten. Hij maakt het liefst tekeningen tijdens de vaktherapie.

“In het begin vond ik deze therapie best lastig. Ik begon heel netjes en secuur. Ik snapte niet meteen wat de bedoeling was en tekende maar wat”, vertelt R. Dat was volgens Saskia ook terug te zien in zijn werkstukken. Die waren wat afstandelijk en niet zo persoonlijk. “Ik heb hem toen gevraagd tweeluiken te maken van hoe iets nu is, en hoe hij dat graag anders zag. Toen werden thema’s als boosheid zichtbaar.”

Gezonde uiting

R. kropte zijn emoties altijd op. Wanneer die zich te hoog opstapelde en het hem teveel werd, ging hij drinken. Het ongewenste gedrag dat daar uit voortkwam heeft ervoor gezorgd dat hij nu deze behandeling krijgt. “Sinds ik hier ben, weet ik dat mijn emoties er mogen zijn. Tijdens het tekenen kan ik er verschillende kleuren aangeven en er beter over praten. In het begin liep ik weg als ik boos was. Inmiddels weet ik er woorden aan te geven en geef ik het ook tijdig aan wanneer ik boosheid voel. Ik heb geleerd het op een gezonde manier te uiten.” Hij neemt zijn werkstukken soms ook mee naar andere therapieën om zo nog beter te kunnen laten zien wat er speelt.

“Deze therapie gaat over het zelfbeeld; wie ben ik, wat kan ik, waar gaat het mis. Je kunt heel symbolisch werken. Als ik R. nu zijn verhaal hoor vertellen, zie ik echt een andere man. Hij kan zich nu goed uitdrukken en weet wat hij wil”, vertelt Saskia.

Weg met negativiteit

Een belangrijke tekening is die over hem als klein kind. Links zijn vader in het café, rechts zijn moeder bij de bingo. Hij in het midden, alleen thuis. Met gevoelens van eenzaamheid en angst als gevolg. Een veelzeggende tekening is die over de groei die hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Weg met het negatieve en juist de boodschap: “ik kan het. Ik ben wél belangrijk”.

Beeldende therapie
Beeldende therapie De Woenselse Poort

Een andere update lezen?