“Je moet echt op je strepen kunnen staan”

Rebecca Rabbinowitsch vindt het forensische werkveld buitengewoon interessant en uitdagend. Daarom werkt ze sinds 2001 bij De Woenselse Poort. Inmiddels al ruim 12 jaar als psychloog en regiebehandelaar bij het Forensisch FACT. Hier wordt ambulante behandeling en begeleiding geboden bedoeld om het risico op terugval in delictgedrag te verminderen. “De problematiek die ik hier tegenkom is vaak complex. Veel persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met een verslaving. Het zijn over het algemeen mensen die minder aangepast zijn op het gebied van maatschappelijk gewenst functioneren. Dat boeit me.”

De diepte

Rebecca is nieuwsgierig; waarom zitten mensen op een bepaalde manier in elkaar. Hoe heeft hun persoonlijkheid zich ontwikkeld en welke copingmechanismen worden gebruikt. “Sommige cliënten komen hier met agressief gedrag maar begrijpen niet waarom ze tot bepaalde delicten zijn gekomen. Dat gaan we dan onderzoeken.” Soms ziet ze cliënten voor een periode van twee jaar. Dat geeft ruimte om echt de diepte in te gaan. “Daarbij zijn het vaak mensen die moeilijk iemand die toelaten dus ik vind het boeiend er een band mee op te bouwen. Het is fijn om te zien wanneer ze echt aan de slag gaan met wat we bespreken en dat er gedragsverandering komt.” De Woenselse Poort is onderdeel van GGzE. Bij complexe problematieken wordt dan soms ook informatie en expertise ingewonnen bij anderen afdelingen. Over bijvoorbeeld autisme en niet aangeboren hersenletsel.

Het werken met deze doelgroep vraagt erom dat je stevig in je schoenen staat. Cliënten kunnen soms fors over de grenzen gaan, zegt Rebecca. Zoals schelden en met deuren slaan. “Je moet echt op je strepen kunnen staan. Wanneer je heel timide of angstig bent, wordt daar denk ik makkelijk misbruik van gemaakt.”

Deur in het gezicht

De vele gesprekken en ontmoetingen in dit werkveld heeft Rebecca geleerd niet zo snel te oordelen over mensen. Iets wat ze in de maatschappij nog wel regelmatig ziet gebeuren. “Je ziet bij cliënten dat het lastig kan zijn om hun plek weer te vinden in de maatschappij. Ze zien vaak de deur in het gezicht dicht gaan. En dan hoeft het niet eens over heel heftige delicten te gaan. De nuance is vaak ver te zoeken in de buitenwereld. Ik vind het belangrijk ze wel een kans te geven en ze als mens te zien.”

Een andere update lezen?