Innovatie

Nieuwe technologieën kunnen de zorg beter, prettiger en efficiënter maken. Lees verder.

Online technologie maakt het mogelijk om cliënten meer regie te geven op het eigen herstel. Daarom werkt De Woenselse Poort aan innovatieve toepassingen die helpen om de zorg nóg beter af te stemmen op de behoeften van cliënten. Door voortdurend te innoveren, maken we de zorg beter, prettiger en efficiënter. Voor cliënten én medewerkers.

Iedere cliënt krijgt van De Woenselse Poort in iPad in bruikleen, als hij of zij dit wil. De iPad geeft de cliënt toegang tot een beveiligde online omgeving waar hij of zij kan werken aan persoonlijke doelen. Als een cliënt (nog) niet vertrouwd is met digitale vaardigheden, dan helpen we daarbij.

Onze innovatiedoelen:

Innovatieve toepassingen

eHealth en innovatieve toepassingen bij De Woenselse Poort:

Zelfscore-app

De zelfscore-app geeft cliënten de mogelijkheid om zelf een inschatting te maken van de persoonlijke voortgang. Zij beantwoorden een aantal vragen in de app en krijgen de uitkomsten overzichtelijk gepresenteerd. De app helpt hen om na te denken over het eigen gedrag en over zaken die ánders of béter kunnen.  
 
We hebben de zelfscore-app ontwikkeld in lijn met de Risicotaxatie HKT-R voor hulpverleners. Door de uitkomsten van hulpverleners en de cliënt naast elkaar te leggen, ontstaat een gelijkwaardiger basis voor een gezamenlijk gesprek.

Minddistrict

In de online behandelomgeving Minddistrict kunnen cliënten waar en wanneer zij willen, aan de slag met persoonlijke modules. Bijvoorbeeld: ‘omgaan met agressie’, ‘beter slapen’ of ‘omgaan met ontwenningsverschijnselen’. Via Minddistrict kunnen zij – ook buiten kantooruren – contact onderhouden met de hulpverlener.

Hulpverleners kunnen de behandeling afstemmen op de mogelijkheden en voorkeuren van de cliënt. Zo hebben zij bijvoorbeeld de keuze om naast groepsbehandelingen, online of blended modules aan te bieden. Dit maakt maatwerk mogelijk.

Andere online toepassingen

We benutten diverse kansen om de zorg te verbeteren en aan te vullen. Cliënten kunnen beeldbellen met familie en naasten, bijvoorbeeld als persoonlijk bezoek (nog) lastig of onmogelijk is. Ook kunnen zij naasten uitnodigen om via een beeldverbinding deel te nemen aan besprekingen met het behandelteam.  

We onderzoeken de mogelijkheden om cliënten via Virtual Reality te laten oefenen met praktijksituaties buiten De Woenselse Poort. Daarnaast werken we aan een digitaal cliëntenportaal dat de cliënt 24/7 toegang geeft tot alle behandelgegevens.

Downloads

Contact

We helpen je graag.

Meer weten? Neem contact met ons op.