Cliëntenraden

De cliëntenraden van De Woenselse Poort komen op voor jouw belangen.

De cliëntenraden van De Woenselse Poort komen op voor jouw belangen, ze adviseren het management en komen met verbetervoorstellen. De raden praten mee over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: huisvesting, maaltijden en behandelaanbod en nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Elke cliëntenraad heeft het wettelijke recht om het management van het centrum te adviseren over zaken die voor cliënten belangrijk zijn. Ze regelen de medezeggenschap van cliënten.

Cliëntenraden

De Woenselse Poort heeft twee cliëntenraden die beide opkomen voor de belangen van alle cliënten. Elke raad komt één keer per maand bij elkaar.

De cliëntenraden bespreken ook adviesaanvragen van de Raad van Bestuur. Die ontvangen ze via de Centrale Cliënten Raad (CCR), dit is de raad die opkomt voor de belangen van alle cliënten van concern GGzE.

Wie zitten in de cliëntenraad?

De cliëntenraden van De Woenselse Poort bestaan uit cliënten en ex-cliënten. Ze worden begeleid door een ondersteuner. Elke cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Centrale Cliënten Raad. De Centrale Cliënten Raad behartigt de cliëntenbelangen van de hele organisatie: GGzE en De Woenselse Poort

Waarom is de cliëntenraad belangrijk?

Als cliënt zie je soms hoe dingen ánders of béter kunnen. Via de cliëntenraad kun je voorstellen doen. Zo komen onderwerpen naar voren die anders misschien over het hoofd waren gezien.

Misschien is het interessant voor jou om mee te doen in een cliëntenraad. Je praat dan mee over onderwerpen waar jij mee te maken hebt en tegelijkertijd leer je vaardigheden als discussiëren, een mening vormen, voorzitten of notuleren. Interesse? Bespreek dan eens met je persoonlijk begeleider of het iets voor je is.

Meer weten?

Neem contact op met de ondersteuner cliëntenraden

Heb je een vraag, wil je meedoen of heb je een onderwerp dat je onder onze aandacht wilt brengen? Bel of mail ons dan. We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur. Je kunt ook een boodschap inspreken.