Het lectoraat Balanceren tussen dwang, drang en veiligheid van Avans Hogeschool en De Woenselse Poort (DWP), onderdeel van GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg te Eindhoven), starten een 5-jarig onderzoeksprogramma. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de beroepspraktijk en het vergaren van kennis en handelingskaders voor het onderwijs. Een waardevolle combinatie van twee grote, regionale instituten die beiden in nauwe relatie staan met de sector zorg en welzijn.

Wat houdt deze samenwerking in?
Twee docent-onderzoekers van Avans, Femke Gijsbers en Vikky van der Velden, gaan onder supervisie van lector Bart Claes onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van het betrekken van de sociale omgeving bij de behandeling en het herstel van de forensische cliënt.

Het betrekken van de sociale omgeving klinkt vanzelfsprekend, maar dat is in de praktijk niet altijd het geval. Daarom staat de cliënt in dit onderzoek centraal. Hoe ervaart de cliënt het betrekken van zijn sociale omgeving bij de behandeling en zijn herstel? Welke wensen en behoeften heeft hij, en welke waarde van het betrekken van de sociale omgeving ziet de cliënt zelf? Wat helpt professionals om herstelgericht te werken met de sociale omgeving in dit gedwongen kader? Dit zijn vragen die de boventoon voeren in het 5-jarige onderzoek dat Avans Hogeschool gaat verrichten bij De Woenselse Poort.

Ondertekening van de overeenkomst op 28 februari

De ondertekening van de overeenkomst tussen Avans en De Woenselse Poort vond op donderdag 28 februari plaats bij Avans in Breda.

Belang en meerwaarde
Sterktegerichte strategieën als kracht- en herstelgericht werken met de sociale omgeving bieden mensen perspectief, die grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn,. Door krachtgericht te werken sturen deze mensen het herstelproces in een gewenste richting.

Het hoofddoel van behandeling in een forensische kliniek als De Woenselse Poort is het werken naar resocialisatie in een passende omgeving. De krachten en groeimogelijkheden van cliënten en wat zíj belangrijk vinden voor hun toekomst, zijn vertrekpunt in het proces naar dit doel.

“Om actief aan de slag te gaan aan de hand van zelfgekozen doelen en actieplannen, is samenwerken met de sociale omgeving een grote meerwaarde. Mensen leven ten slotte niet alleen. Ieder mens ontwikkelt zich in continue wisselwerking met- en wordt beïnvloed door anderen om zich heen. Hoe deze sociale omgeving een positieve bijdrage levert bij het werken aan herstel van en (maatschappelijk) toekomstperspectief voor de forensisch psychiatrische patiënt is de kern van dit onderzoekstraject”, stellen de twee onderzoekers van Avans.

Binnen deze samenwerking wordt er met participatief en narratief onderzoek en ontwikkeling van trainingen gewerkt aan een verdere professionalisering van het sociaal werk. Via stages en afstudeerprojecten gekoppeld aan dit project worden ook studenten betrokken. De kennis van dit traject zal met presentaties, artikelen en trainingsmateriaal gedeeld worden met betrokkenen en geïnteresseerden.

Meer informatie?
Bel 088-525 60 58 of mail vma.vandervelden@avans.nl en f.gijsbers@avans.nl

Alle nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

Bekijk alle nieuwsberichten in het nieuwsoverzicht

Naar het overzicht

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken