Wat kan de geestelijk verzorger voor je doen?

Tijdens het verblijf in een gesloten omgeving als De Woenselse Poort kun je soms je houvast even kwijtraken. Dat roept vragen op: Wie ben ik eigenlijk? Hoe verder in het leven? De geestelijk verzorgers helpen je bij het zoeken naar antwoorden. We hebben oog en oor voor je verdriet, hoop, levenslust of het verlies ervan. 

Je kunt een beroep op ons doen met specifieke vragen. Maar ook als je zonder speciale reden eens wilt praten, staan we voor je klaar. We kunnen je op verschillende manieren ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een persoonlijk gesprek met aandacht voor je levensvragen
  • Samen bidden, een kaars branden of een ander ritueel uitvoeren
  • Begeleiden van groepsgesprekken over vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn
  • Voorgaan in samenkomsten, vieringen en meditaties
  • Verzorgen van een herdenkings- of afscheidsdienst na een overlijden
  • Bemiddelen of doorverwijzen naar pastor, predikant, imam, humanistische raadspersoon of pandit in je eigen omgeving
  • Deelnemen aan werkgroepen over menswaardige zorg (Planetree)