Een veilige behandelomgeving vraagt fysieke maatregelen. Denk aan cameratoezicht, gesloten afdelingen of drugshonden. Net zo belangrijk is de relationele veiligheid. Dit houdt in dat medewerkers en cliënten elkaar kennen en vertrouwen en in staat zijn te signaleren als het mis dreigt te gaan.

Cliënten

Cliënten van De Woenselse Poort krijgen de ruimte om in alle veiligheid te werken aan hun problemen. Sommigen moeten leren om grenzen te stellen aan hun gedrag. Voor anderen is het belangrijk dat zij anders leren omgaan met boosheid of dat zij juist beter voor zichzelf leren opkomen.

Veel cliënten verblijven bij De Woenselse Poort met een vrijheidsbeperkende maatregel. Dit houdt in dat zij niet kunnen gaan en staan waar zij willen. Daarnaast worden er in het zorgplan soms aanvullende afspraken gemaakt. Met fysieke maatregelen zorgen we ervoor dat de afspraken worden nageleefd.

Medewerkers

De Woenselse Poort vindt het belangrijk om met iedere cliënt een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen en te onderhouden. Daar werken we voortdurend aan. Onze medewerkers kénnen de cliënten, hebben oog en oor voor wat hen bezighoudt en zijn alert op (veranderingen in) hun gedrag. Mocht het nodig zijn, dan kunnen medewerkers gebruik maken van een persoonlijk alarmeringssysteem.

Om het gedrag van cliënten op de juiste manier te kunnen duiden en veranderingen vroegtijdig te kunnen signaleren, investeren we in deskundigheidsbevordering. Voorbeelden zijn intervisie, trainingen en opleidingen.

Drang en dwang

Cliënten en medewerkers zetten zich gezamenlijk in voor een veilige leef- en leeromgeving. Soms is het nodig om cliënten te beschermen tegen zichzelf of mede-cliënten. Dat doen we steeds in goed overleg. Komen we er samen niet uit, dan kunnen we kiezen voor dwang- en drangmaatregelen. We passen deze maatregelen alleen toe als er geen andere mogelijkheden zijn.

Veilige samenleving

Het doel van De Woenselse Poort is dat cliënten na hun behandeling normaal kunnen functioneren in de samenleving. Dat wil zeggen: zonder dat zij terugvallen in het gedrag dat hen eerder in de problemen heeft gebracht. Door te werken aan het verminderen van recidive, leveren we een bijdrage aan een veilige samenleving.

Bezoekregels

Bij je bezoek aan een familielid, partner of bekende in De Woenselse Poort gelden enkele regels.

Lees meer