Eerste gesprek

Na aanmelding bekijken we eerst of je aanmelding past bij het aanbod van De Woenselse Poort. Als het plaatsingsbesluit positief is nemen we contact op over plaatsing.

Tijdens het eerste gesprek bekijken we welk zorgpad bij jou past. In een zorgpad staan alle activiteiten die samen jouw behandeling vormen. Het beschrijft de behandeling van start tot de uitstroom. Zo weet je wat je kunt verwachten en hoe lang de behandeling gemiddeld duurt.

Vervolgens bespreken we het verslag van het eerste gesprek in het zogenaamde plaatsingsoverleg en sturen we het aan je verwijzer.

Aanmelding voor forensische zorg

Voor aanmelding op een forensische afdeling van De Woenselse Poort heb je een indicatiestelling nodig van het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP). De indicatiestelling, inclusief documenten zoals pro Justitia rapportages en reclasseringsrapporten, vormen samen de aanmelding.

Aanmelding voor intensieve behandeling

Opname op een afdeling voor intensieve behandeling kan plaatsvinden als je bent vastgelopen in je behandeling binnen een andere afdeling of instelling. In sommige gevallen is er een civielrechtelijke maatregel opgelegd om te voorkomen dat iemand zich aan de behandeling onttrekt. Het komt ook voor dat cliënten zich vrijwillig aanmelden voor opname. 

Plaatsingsbesluit

Tijdens het plaatsingsoverleg nemen we een besluit om je wel of niet te plaatsen. Is het plaatsingsbesluit positief, dan krijg je hierover bericht van je verwijzer, die geeft dan verdere informatie over de plaatsing. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de intakefunctionaris van De Woenselse Poort. Soms is het nodig om voor plaatsing afspraken te maken over vrijheden, gebruik van drugs en afspraken over de behandeling. Dit doen we in de behandelovereenkomst die we samen opstellen.

Wachtlijst

Heb je een positieve indicatie, dan kom je op de wachtlijst. Wij of je verwijzer informeren je in dat geval over de verwachte tijd tot je definitieve plaatsing.

Plaatsing

Zodra er een plaats beschikbaar komt, roepen we je op via je verwijzer of de Penitentiaire Inrichting. Omdat er wat tijd kan zitten tussen het intakegesprek en de plaatsing, vragen we je verwijzer om aanvullende informatie over de tussenliggende periode. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat je plaatsing voorspoedig verloopt. 

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken