Ambulante behandeling en begeleiding

De ambulante behandeling en begeleiding van De Woenselse Poort is bedoeld om het risico op terugval in delictgedrag te verminderen. Je wilt graag weer zinvol meedoen in de samenleving. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan we op zoek naar je sterke kanten.

De reclassering of een hulpverleningsinstelling heeft je aangemeld voor ambulante behandeling en begeleiding. Je bent in aanraking gekomen met justitie en je hebt psychiatrische problemen. Daarnaast kan je ondersteuning krijgen bij problemen op meerdere levensgebieden. We helpen je graag verder.

Eigen omgeving

Gesprekken vinden plaats in jouw eigen omgeving of op een locatie van De Woenselse Poort. Gemiddeld heb je één keer per week contact met iemand van het begeleidende team. Wanneer het minder goed met je gaat en meer hulp nodig is, zullen we je vaker zien en spreken. Op deze manier kan je toch in jouw eigen omgeving blijven.

De hulpverleners werken nauw samen met mensen die bij je betrokken zijn. Op de eerste plaats natuurlijk jouw partner, familie of vrienden. Maar ook de reclasseringswerker, werkgever, gemeente, wijkagent, buren en woningcorporaties kunnen bij jouw behandeling betrokken worden, voor zover dat in jouw situatie van toepassing is.

Als je door een (crisis)opname of detentie langere tijd van huis bent, blijf je contact houden met hulpverleners van het begeleidende team. Wanneer je langer dan drie maanden in detentie verblijft, zijn we verplicht je uit te schrijven.

Tijdsduur

We streven ernaar om de behandeling binnen een bepaalde tijd af te ronden. Voor sommige cliënten geldt de termijn van de justitiële maatregel. Voor cliënten op vrijwillige basis gaan we uit van één jaar. Heb je daarna toch nog behandeling of begeleiding nodig, dan kunnen we doorverwijzen naar reguliere zorg, of we bekijken of de hulp door het begeleidende team verlengd kan worden.

ForFACT-team

Tijdens deze behandeling helpt het ForFACT-team je verder. Dit zijn de instroomcriteria voor het team:

  • Er is sprake van een ernstige psychiatrische stoornis die een handicap voor de langere termijn op meerdere levensgebieden met zich meebrengt en die zorg en/of behandeling noodzakelijk maakt.
  • Er kan sprake zijn van co morbide stoornissen zoals verstandelijke beperking of verslaving, deze zijn echter niet de primaire stoornis.
  • Er is een juridisch kader of er is duidelijk sprake van een forensisch coloriet.
  • Er is sprake van het plegen van delicten.
  • De cliënt verblijft/is woonachtig in of afkomstig uit regio Eindhoven of de Kempen.
  • De cliënt is niet in staat om te profiteren van reguliere psychiatrische zorg.

Lees meer hierover in onderstaande brochure.